Gestaltning

Gestaltning

Gestaltning – visa utan att berätta

är ett nästan magiskt uttryck inom drama, film och litteratur. Att gestalta betyder att ge något form, att visa vad som händer och vilket uttryck det tar. Utan att berätta det.

Show don´t tell

”Show don´tell” är ett mantra inom filmen. Och dom bästa filmerna och böckerna är just dom där du får göra dina egna bilder av vad som händer och dra egna slutsatser, utan att få det berättat för dig.

Man kan förenklat säga att i den ogestaltade meningen använder du adjektiv för att berätta om karaktärens tillstånd. Och i den gestaltade meningen använder du istället verb för att visa det.

Tänk så här. Hur visar sig det som händer? Vilket uttryck tar det sig?

Det är väldigt enkelt att säga att hon blev ledsen. Men mycket intressantare att beskriva vad som händer med henne och låta läsaren dra slutsatsen själv. 

Dina läsare är smarta

Lär dig lita på din läsare. Precis som när vi tittar på film, fyller vi snabbt ut med fakta och slutsatser genom det vi ser. Om karaktären kliver in på sitt kontor, snyggt klädd och fräsch, behöver vi inte berätta att han stigit upp, rakat sig, duschat och ätit frukost, klätt på sig, packat portföljen och satt sig i bilen och suttit i bilkö, först. Det begriper vi ändå.

En bra gestaltande scen är ur filmen ”I legend” där Will Smiths karaktär kommer åkande i sin bil med sin hund vid sig genom stadsgator som vi vagt känner igen som New York, men som är igenväxta och förvildade, där vilda djur springer omkring. Han svänger hastigt upp vid ett hus, ser sig om, låser upp en dörr, stänger den nog efter sig och låser mängder med lås, tänder upp, sniffar lätt äcklad och petar uppgivet på några döda krukväxter innanför dörren.

Vi vet genast att han varit bortrest en tid. Vi förstår att han är ensam, att hunden är hans enda sällskap och att han är rädd för något som finns därute, när det inte är ljust längre. Allt i en enda kort scen.

Berätta bara det du behöver, resten fyller dina läsare galant i.